• Tin cộng đồng Fifa Online 3 Hàn Quốc : Thẻ lạ xuất hiện
    Posted by | 2015-01-06
    Vào ngày cuối cùng của năm cũ, Fifa Online 3 Hàn Quốc đã xuất hiện hình ảnh của một loại thẻ cầu thủ mới. Theo những hình ảnh nhận được thì đây là thẻ season 2010 nhưng thay vì có số 10 màu vàng như thẻ đang có thì số 10 lại có màu xanh và tạm gọi là thẻ Blue Series ss10. ...