• Thị trường chuyển nhượng TTCN FO3 tuần 1 tháng 9
    Posted by Zeratul | 2016-09-12
    Hãy cùng điểm lại tình hình TTCN trong những ngày vừa qua. Những tưởng sau những sự kiện sinh nhật, giá của các thẻ mùa giải sẽ giảm dần trong tháng tiếp theo. Tuy nhiên, tình trạng giảm giá chỉ diễn ra trong vòng 1 tuần đầu của tháng 9. Trong tuần tiếp theo, giá của tất cả các thẻ mùa giải đều tăng mạnh trên TTCN. Thẻ mùa giải tăng giá mạnh nhất: Mùa 06U Sau những sự kiện tháng 8,... ...