[Nghiệp dư C] Đá thật như đùa tuần 2 tháng 6

By Trúc Phong | Thứ 5 - ngày 16/06/2016

Ở tuần này, phần lớn các pha xử lý lỗi đều là những pha dứt điểm trong các tình huống mà sút ra ngoài còn khó hơn sút vào lưới.

Hãy cùng xem anh chàng Nghiệp Dư C này đã quyết tâm... bỏ dễ tìm khó như thế nào trong tuần qua.