• Kỹ thuật [Cũ mà chất] Kỹ thuật tạt cánh đánh đầu
    Posted by Ciaophong | 2015-10-27
    Sau một thời gian nghiên cứu tập luyện và học hỏi từ các sao vàng, tôi đã đúc kết được một số kĩ năng tạt cánh đánh đầu khá hiệu quả, và quan trọng là không có quá nhiều yêu cầu với người sử dụng. ...