• Kỹ thuật Sút phạt bằng QD trong FO3
    Posted by Zeratul | 2015-11-25
    Bạn cảm thấy không tự tin khi đá phạt vượt qua hàng rào? Vậy thì tại sao không tham khảo cách đá phạt bằng QD như ở clip dưới đây. ...