• Kỹ thuật Mẹo vặt trong phòng ngự
    Posted by Châu Châu | 2017-05-23
    Trong FIFA Online 3, việc kết hợp kỹ thuật cá nhân của từng cầu thủ, để tạo ra hàng phòng thủ bảo vệ khung thành là điều vô cùng cần thiết. ...