• Kỹ thuật Kỹ thuật sút Panenka trong FO3
    Posted by Zeratul | 2017-01-04
    Cách đá phạt đền Paneka có thể biến thủ môn đối phương thành những gã hề, nhưng cũng có thể biến người thực hiện thành trò cười. ...