• Kỹ thuật (Clip) Neymar Special
    Posted by Trúc Phong | 2015-12-21
    Quanh đi ngoảnh lại, tôi chợt phát hiện ra rằng fo3zone của chúng ta vẫn chưa có một bài viết riêng về siêu tiền đạo Neymar. ...
  • Kỹ thuật Team Real trong engine mơi
    Posted by Trúc Phong | 2015-12-19
    Những vũ điệu mà game thủ FO3 Hàn Quốc và Trung Quốc đang trải nghiệm, còn FO3 Việt Nam thì trông ngóng từng ngày. ...