• Kỹ thuật Team Real trong engine mơi
    Posted by Trúc Phong | 2015-12-19
    Những vũ điệu mà game thủ FO3 Hàn Quốc và Trung Quốc đang trải nghiệm, còn FO3 Việt Nam thì trông ngóng từng ngày. ...