• Kỹ thuật (Clip) Neymar Special
    Posted by Trúc Phong | 2015-12-21
    Quanh đi ngoảnh lại, tôi chợt phát hiện ra rằng fo3zone của chúng ta vẫn chưa có một bài viết riêng về siêu tiền đạo Neymar. ...