• Kỹ thuật Ban bật như Barca trong FO3
    Posted by Trúc Phong | 2016-01-13
    Anh chàng Hey Yo này đã thay đổi thế nào trong phần 2, cũng là một videoclip mô phỏng lối đá ban bật tốc độ cao của Barcelona trong FO3. ...