• Chiến thuật [Fifaonline 3 By Bane] 3-5-2 phòng ngự phản công
    Posted by Trúc Phong | 2016-07-19
    Dạo gần đây, FO3 Việt Nam đang trong thời kỳ "phát sốt" vì 3-5-2. Người người sử dụng 3-5-2. Nhà nhà sử dụng 3-5-2. Đến những người chơi ưu tú nhất trong các bậc xếp hạng cao cũng đua nhau thử nghiệm 3-5-2. ...