• Cầu thủ [3H.Arjka] Ronaldo de Lima UL
    Posted by Nguyễn | 2017-08-17
    Ronaldo de Lima, cái tên mà chỉ cần nhắc đến thôi là các cổ động viên bóng đá từ hai thập kỷ liên tiếp trước đây đều cảm thấy nao lòng.  ...