• Cầu thủ [Hgamer] Cristiano Ronaldo 06U
    Posted by Silver | 2016-12-29
    “Lắm người yêu, nhiều kẻ ghét” nhưng không thể phủ nhận rằng Cristiano Ronaldo vẫn luôn là cầu thủ được sử dụng nhiều nhất trong FO3 từ trước đến nay ...