• Cầu thủ 5 CF... tệ nhất mùa LP
    Posted by Trúc Phong | 2017-04-17
    Một trong những điều thú vị nhất của mùa Loyal Player chính là, họ chỉ có đúng 10 cầu thủ có vị trí sở trường là CF ...