• Cầu thủ Top 5 chuyên gia đá phạt chân phải
    Posted by Trúc Phong | 2016-01-12
    Sau 5 cái tên đứng bên trái, chúng ta sẽ tiếp tục điểm qua 5 cái tên ở hướng ngược lại. Hãy cùng xem thử, 5 càu thủ thuận chân phải xuất sắc nhất trong các tình huống đá phạt là ai. ...