• Cầu thủ [3H.Arjka] Lukas Podolski WC06
    Posted by KunKunH | 2016-01-27
    Cũng giống ‘08E, Podolski WC06 là một phiên bản điển hình đã nói phía trên và đây cũng chính là một trong số ít ỏi những phiên bản tốt nhất cả anh cho đến thời điểm hiện tại. ...