• Cầu thủ Wonderkids (P.3): Ngôi sao nở sớm
    Posted by Trúc Phong | 2015-07-28
    FO3 là một thế giới bị phân hóa quá mạnh mẽ về giá, với một số lượng rất ít các cầu thủ xuất sắc có giá lên đến hàng chục triệu, thậm chí là hàng trăm triệu EP và phần còn lại của thế giới (hay còn gọi là “miền núi”) thường có giá chỉ… vài nghìn EP. Thế nhưng thực tế là, chênh lệch về trình độ của nhóm cầu thủ xuất sắc với phần còn lại kia hoàn toàn không lớn... ...