• Kỹ thuật Làm thế nào để ngăn cản Z+D?
    Posted by Trúc Phong | 2018-04-16
    Trong engine mới, các cú sút Z+D từ cự ly 16-25m đã trở nên vô cùng khó chịu! Bóng bay không quá nhanh, nhưng lại xoáy đến kinh hoàng. Vậy làm thế nào để ngăn cản bây giờ? ...