• Cầu thủ Sự kiên nhẫn của Isco
    Posted by Nguyễn Nam Khánh | 2018-03-06
    Isco đã khiến Santiago Bernabeu như nổ tung. Có đến 80.000 khán giả đã đứng bật dậy và hô vang: “Is-co, Is-co, Is-co!”, ... ...