• Vật phẩm mới Hộp Bạch Kim, Vàng, Bạc mùa '08
    Posted by Đức Anh | 2014-12-29
    Bộ 3 Hộp Bạch Kim, Vàng, Bạc mùa '08 đã được mở bán từ ngày 8/12. Ngoài những thẻ cầu thủ chỉ định mùa '08 đang cực hot, các HLV còn có thể tích lũy MP để sử dụng trong Shop hỗ trợ. ...